Tiskový košík »

Počet položek v košíku: 21

Přihlášení uživatele  Registrace »

Kulant cz s.r.o.

Plemenářský podnik 425
Nemošice
Pardubice 530 03

Tel.: +420 602 147 120

E-mail: info@kulant.cz
Web: www.kulant.cz

Úvodní stránka > Služby pro Vás > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Dodací lhůta

Dodací lhůta do 4-8 týdnů od objednání. Přesný termín dodání bude upřesněn po zaslání písemné objednávky.

Záruka

Záruční doba na zařízení je 36 měsíců, na povrchovou úpravu zařízení a ostatní díly prvku je 24 měsíců od jeho předání do provozu při dodržení ?Pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu?.

Záruka se nevztahuje na práce spojené s pravidelnou údržbou a povrchovou úpravou - vyspecifikováno v předávacím protokolu. Též se nevztahuje na práce spojené s údržbou povrchu dopadových ploch. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruka se také nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, přetěžováním a vlivem vandalismu.

Působením počasí mohou vznikat praskliny i trhliny (tyto změny nejsou důvodem k reklamacím).

Minimální trvanlivost výrobku 7-10 let.
swiss replica watches www.swissclocks.nl

Dodací a platební podmínky

  • uvedené ceny jsou bez DPH, není-li uvedeno jinak.
  • Kulant cz (dále jen zhotovitel), dodá objednateli zboží - provede dílo - ve sjednaných dodacích lhůtách na základě písemné objednávky zaslané objednatelem.
  • zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla, nejpozději do sjednaného data. Pokud v průběhu dodací lhůty dojde ke změnám, nový termín odsouhlasí obě strany.
  • dodané zboží zůstává ve vlastnictví zhotovitele a odklad nabytí vlastnického práva objednatele ke zboží trvá do doby, než objednatel zaplatí celou jeho sjednanou cenu.
  • vady na dodaném zboží (díle), musí být objednatelem písemně reklamovány ihned při převzetí zboží (díla) nebo neodkladně po jeho zjištění. Jestliže tuto povinnost objednatel nesplní, práva ze záruky zanikají. V případě výskytu vady provede odstranění vady zhotovitel a to buď opravou nebo výměnou vadné součásti.
  • zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávným způsobem používání dodaného zboží (díla), dále neodpovídá za vady, způsobené opravami a úpravami zboží (díla), provedených objednatelem, případně třetí osobou.
 
 

Copyright © 2007 Kulant.cz

e-works.cz